Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Przebudowa trzech odcinków dróg we wsi Mokry Dwór gm. Pruszcz Gdański

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Scalanie gruntów”
pn. Scalenie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański,  współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel- poprawienie struktury obszarowej gospodarstw rolnych i modernizację infrastruktury drogowej.

Dotychczas wykonano prace scaleniowe, które przyczyniły się do powiększenia powierzchni działek i jednocześnie zmniejszono ich ogólną liczbę w gospodarstwach rolnych. Połączenie działek wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych właścicieli gospodarstw rolnych. Przeprowadzone prace scaleniowe przyczynią się do zwiększenia wydajności gruntów, co będzie niosło wymierne korzyści i łatwiejszą uprawę działek.

Obecnie realizowane jest zadanie związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, które polega na modernizacji infrastruktury drogowej. Poprawa jakości nawierzchni dróg wpłynie na poprawę wewnętrznej integracji wsi, skrócenie dojazdu, obniżenie kosztów oraz dostosowanie nowych granic do systemu urządzeń melioracyjnych.
Przebudowa trzech odcinków dróg we wsi Mokry Dwór gm. Pruszcz Gdański została podzielona na zadanie nr 1 dla odcinka drogi A-A oraz na zadanie nr 2 dla odcinków drogi  B-B i C-C.
Przebudowa dróg ma potrwać do 30.11.2020 r.

Całkowity koszt inwestycji: 3.334.387,07 zł, z czego 63,63 % pochodzi ze środków EFRROW.

Wykonawca zadania nr 1: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

Wykonawca zadania nr 2: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 1 i nad zadaniem nr 2: WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda z siedzibą w Tczewie.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie