Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników

Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim informuje że zgodnie z art. 20 pkt. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), do zarządcy drogi należy w szczególności przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników. Z kolei art. 39 ust. 1 ustawy zabrania dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Z uwagi na aktualne warunki pogodowe, w tym występowanie ujemnych temperatur i możliwych opadów śniegu utrudniających lub uniemożliwiających zachowanie podstawowych paramentów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego, wydanie zezwolenia zgodnie z wnioskiem nie jest możliwe bez uszczerbku dla utrzymania substancji drogi

W okresie od 15 grudnia 2014 r. do 15 marca 2015 r. co do zasady nie są wydawane zezwolenia na roboty sieciowe wymagające wykonywania robót odtworzeniowych elementów zagospodarowania pasa drogowego. Zarząd Powiatu Gdańskiego nadmienia, że okres w którym nie są wydawane w/w zezwolenia może ulec wydłużeniu zależnie od niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót oraz doprowadzenia nawierzchni po wykonanych robotach do stanu pierwotnego.

Jednocześnie w razie szczególnej i trwałej poprawy warunków pogodowych będzie możliwe wcześniejsze wydanie pozwolenia. Powyższe nie dotyczy robót związanych z usuwaniem skutków awarii prowadzonych za zgodą Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

ZałącznikWielkość
PDF icon zezwolenie_na_roboty_sieciowe.pdf472.49 KB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie