Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Raport z przebiegu konsultacji społecznych „Strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2040”

Konsultacje społeczne przeprowadzono wedle zasad wynikających z Uchwały Nr 256/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku.

Opracowanie Strategii oraz przeprowadzenie konsultacji zrealizowano z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Informację o rozpoczęciu konsultacji opublikowano na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na profilu Facebook powiatu.

Projekt Strategii został opracowany przez AMT Partner sp. z o.o.– wykonawcę wyłonionego w ramach zapytania ofertowego dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” przy udziale pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, Urzędu Miasta Pruszcz Gdański oraz Urzędów Gmin powiatu gdańskiego.

Ze względu na stan pandemii ogłoszony w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzony w jego konsekwencji reżim sanitarny, konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formule ograniczonego kontaktu osobistego w dwóch etapach:

 • Etap I
  Spotkanie informacyjno-konsultacyjne, na którym zaprezentowane zostały diagnoza i wyniki ankiety – w formie spotkania on-line z otwartym dostępem pod dedykowanym adresem wraz z możliwością zadawania pytań w formie czatu – 14 sierpnia 2020 roku o godzinie 15.00.
 • Etap II
  Właściwe konsultacje społeczne projektu dokumentu, które zostały przeprowadzone w dniach 17.08 –06.09.2020 roku (21 dni).
  W ramach tego etapu na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego został zamieszczony projekt dokumentu wraz formularzem konsultacyjnym. Zbieranie uwag odbywało się w postaci papierowej – listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-00 Pruszcz Gdański (z dopiskiem na kopercie „KONSULTACJE”) lub osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego i oznaczonej „Konsultacje społeczne „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2040”” oraz elektronicznej – na dedykowanej stronie internetowej i pocztą elektroniczną na dedykowany adres email: konsultacje@amtpartner.pl (w tytule informacji należało wpisać „KONSULTACJE”.
  Dodatkowo, na spotkaniu z Burmistrzem i Wójtami Gmin powiatu gdańskiego, które odbyło się dnia 27 sierpnia 2020 roku, zostały przedstawione główne założenia projektu Strategii.

Do udziału w konsultacjach społecznych zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy powiatu gdańskiego oraz inni interesariusze działający na jego terenie.

Celem opracowanej strategii elektromobilności jest wskazanie kierunków rozwoju transportu nisko- i zero emisyjnego, a co za tym idzie podwyższenie jakości życia mieszkańców powiatu dzięki poprawie jakości powietrza oraz obniżeniu poziomu hałasu generowanego przez transport drogowy. Poprawie jakości życia mieszkańców ma służyć również wprowadzenie rozwiązań z obszaru Smart City oraz wielu udogodnień i usprawnień dla osób niepełnosprawnych.

W spotkaniu online udział wzięły cztery osoby. Nagranie spotkania dostępne jest pod adresem.

Podczas trwania konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do projektu dokumentu.

Dodatkowo, Wykonawca rozpoczynając prace nad dokumentem Strategii przeprowadził badanie opinii mieszkańców nt. mobilności i transportu w powiecie gdańskim. Ankieta ze względu na panujący stan pandemii została przeprowadzona w dniach 20.05. – 30.06.2020r. wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem.

W ankiecie wzięło udział 37 osób, a ich opinie zostały uwzględnione w treści dokumentu.

Starostwo Powiatowe w formie autopoprawki uzupełniło dokument.
 

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie