Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

ROZBUDOWA SZKOŁY W WARCZU

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu w dniu 24.08.2020 r. został przekazany plac pod rozbudowę szkoły.

W ramach inwestycji zostanie wykonany nowy budynek szkoły usytuowany prostopadle do istniejącego budynku (przylegający od strony zachodniej ).W nowym budynku znajdą się przede wszystkim pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i indywidualnych, sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, a także pomieszczenia obsługujące: zaplecza, łazienki i pomieszczenie pomocnicze. Łączna powierzchnia użytkowa rozbudowy budynku to 496,54m2, natomiast łączna powierzchnia użytkowana budynku po rozbudowie wyniesie 961,46m2.

Ponadto w obrębie szkoły planuje się wykonanie nowego boiska, chodników, małej architektury, instalacji zewnętrznych oraz innych elementów zagospodarowania terenu .

Koszt robót budowlanych wynosi 2.442.586,00 zł

Zakończenie robót i oddanie obiektu do użytku planowane jest do końca czerwca 2021 roku

teren rozbudowy Szkoły

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie