Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Sieć Dziedzictwo Kulinarne – Pomorskie

„Sieć Dziedzictwo Kulinarne – Pomorskie”, doroczna konferencja w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
 
Na terenie powiatu gdańskiego w gminie Trąbki Wielkie 10 listopada 2010 roku odbyła się konferencja pt. „Sieć Dziedzictwa Kulinarnego, a rynek żywności wysokiej jakości w UE” zorganizowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

W konferencji udział wzięli: Marszałek Senatu RP- Bogdan Borusewicz, Senator RP- Andrzej  Grzyb, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego - Wiesław Kamiński, Dyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego - Kazimierz Sumisławski, Wójt gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Prof. dr hab. inż. Piotr W. Palich – Akademia Morska w Gdyni, Doc. Dr Tomasz Studzieniecki - Akademia Morska w Gdyni, Doc. Tomasz Borkowski – Wyższa szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku,   Dyrektor WSSE w Warszawie - Małgorzata Czerniawska – Ankersztejn, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii  w Gdańsku - Krzysztof Jażdżewski, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszczu Gdańskim – Lek. Wet. Marta Niemczuk, Dr Grzegorz Russak, Dr Igor Hutnikiewicz, przedstawiciele inspekcji sanepidu i weterynarii z woj. pomorskiego, członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, branży rolno-spożywczej, a także hotelarskiej i gastronomicznej oraz przedstawiciele zajmujący się rozwojem agroturystyki i rolnictwem ekologicznym w województwie pomorskim.

Celem konferencji była integracja podmiotów przetwórców i gastronomii w tworzeniu rynku żywności wysokiej jakości, a w konsekwencji poprawy zdrowotności mieszkańców. Ponadto poprawa dochodów małych i średnich gospodarstw poprzez dodatkową działalność np. przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednią. Organizacja konferencji miała na celu przeniesienia dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń oraz producentów grupy ekologicznej, a także instytucji obsługujących te grupy. Spotkanie było również okazją do tworzenia form integracji producentów na przykładzie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie.

Podczas konferencji zostały wygłoszone wykłady tematyczne:
1. „Sieć Dziedzictwo Kulinarne - Pomorskie. Funkcjonowanie i organizacja” - Dr Kazimierz Sumisławski - Departament Środowiska, Rolnictwa i zasobów Naturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
2. „Żywność wysokiej jakości – Sieć Dziedzictwa Kulinarnego, a rynek żywności w UE” - Dr Igor Marek Hutnikiewicz, lekarz weterynarii, Przewodniczący Komisji Żywności Wysokiej Jakości w Związku Województw RP
3. „Oznaczenia żywności w UE” - Dr Grzegorz Russak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

W trakcie konferencji funkcjonowały cztery stoliki tematyczne: Sieć Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Grupy Producentów Rolnych, Produkt Regionalny i Tradycyjny.

Po konferencji odbył się poczęstunek regionalny w restauracji Członka Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie „Modrzewiowy Dwór” w gminie Trąbki Wielkie.
Konferencja była sfinansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego w ramach „Planu działania na lata 2010-2011".

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie