Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

1. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy stanowi jednoosobową komórkę organizacyjną podległą bezpośrednio Staroście.
2. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zajmuje się realizacją zadań określonych w Rozdziale X Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych, a do jej obowiązków należy w szczególności:

 • prowadzenie szkoleń w zakresie BHP dla pracowników nowozatrudnionych,
 • organizowanie okresowych szkoleń w zakresie BHP dla wszystkich pracowników,
 • uczestniczenie w okresowych szkoleniach dla specjalistów ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie wyjaśnień powypadkowych związanych z wykonywaniem pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z BHP w Starostwie,
 • kontrola i zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie