Obserwuj nas:
OBCHODY DNIA SOŁTYSA W PRĘGOWIE
Spotkanie w Szkole Podstawowej w Pręgowie było okazją do złożenia życzeń i podziękowań sołtysom. To sołtysi często jako pierwsi pomagają mieszkańcom wsi, wspierają i dążą do rozwiązywania problemów. Zaproszeni goście rozmawiali także o sprawach bieżących. Omówiono zagadnienia związane z regulacjami prawnymi, na podstawie których działają jednostki pomocnicze gminy. Wójtowie i Sołtysi dzielili się również swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami, dzięki którym udaje im się pokonywać przeszkody w codziennej działalności.

Jednym z celów spotkania w Pręgowie było też omawianie środków zewnętrznch na rzecz rozwoju sołectw. Zanim rozpoczął się panel dyskusyjny doszło do ważnego dla mieszkańców Pręgowa wydarzenia. Wójt Andrzej Chruścicki i wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji obejmującej modernizację ul. Kościelnej w Pręgowie.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego