Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na rok 2016 Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Programem współpracy na rok 2016 Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wydział Spraw Społecznych zrealizował i osiągnął następujące zadania opisane poniżej.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie