Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM INFORMUJE ŻE OD DNIA 16.03.2020 R. URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY DLA PETENTÓW

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM INFORMUJE ŻE OD DNIA 16.03.2020 R. URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY DLA PETENTÓW

W związku z rosnącą liczbą potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 kolejne urzędy i instytucje w kraju zmieniają zasady obsługi petentów. W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu gdańskiego, a także naszych pracowników, od poniedziałku 16 marca br. w Starostwie Powiatowym tymczasowo zmienione zostaną zasady przyjmowania petentów.

Wszystkie sprawy przyjmowane będą w wyznaczonym miejscu przy Punkcie Podawczym wejście główne na parterze budynku, gdzie wprowadzone zostaną dodatkowe środki ostrożności minimalizujące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Pragniemy przy tym wyraźnie oznajmić, że tymczasowa i niezależna od nas zmiana, nie oznacza przerwy w pracy urzędu. Nasi pracownicy w biurach realizować będą swoje obowiązki. Celem wdrażanego rozwiązania jest jedynie ograniczenie bezpośredniego kontaktu urzędników i petentów. Tymczasowa zmiana organizacji pracy służyć ma przede wszystkim zwiększeniu bezpieczeństwa odwiedzających nasz urząd mieszkańców.

Mając na uwadze szczególny charakter okoliczności powodujących zmianę zasad pracy urzędu prosimy Państwa o powstrzymanie się od kontaktu w sprawach, które mogą być zrealizowane w późniejszym terminie. Pamiętajmy, że wizyta w urzędzie, który każdego dnia przyjmuje wiele osób oraz bezpośredni kontakt z dokumentami zwiększa ryzyko zakażenia koronawirusem.

Prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość apelujemy aby kontakt z naszym urzędem odbywał się przede wszystkim za pomocą środków komunikacji telefonicznej i mailowej. Poniżej znajdują się dane kontaktowe do Urzędu oraz naszych pracowników, którzy służyć będą radą i udzielą niezbędnych informacji.

WYKAZ TELEFONÓW DO KONTAKTU

ADRES MAILOWY DO SEKRETARIATU
sekretariat@powiat-gdanski.pl

KARTY USŁUG DO POBRANIA I ZAŁATWIANIA POSZCZEGÓLNYCH SPRAW
Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
Wydział Infrastruktury
Wydział Komunikacji
Wydział Organizacyjny
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Z URZĘDEM KONTAKTOWAĆ SIĘ MOŻNA ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ „ePUAP” /bw0fe340uf/SkrytkaESP

Wiadomości wysyłane za pośrednictwem mediów społecznościowych nie będą traktowane jako forma wszczęcia danej sprawy i nie zostaną rozpatrzone.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą  o dokonywanie wpłat w systemie bezgotówkowym.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH prowadzonych w Banku Millennium SA:

Budżet Powiatu ( dotacje, subwencje, udziały powiatu we wpływach z podatku PIT,CIT) 50 1160 2202 0000 0000 6194 3910

Rachunek jednostki budżetowej – Starostwa Powiatowego (wydatki) 43 1160 2202 0000 0000 6194 3939

Dochody Powiatu Gdańskiego (dochody własne powiatu) 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Dochody Skarbu Państwa (wpłaty związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa) 60 1160 2202 0000 0000 6194 3924

Opłata Skarbowa (za czynności administracji rządowej i samorządowej) 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancje na wykonane roboty, rękojmie) 32 1160 2202 0000 0000 6194 3943

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 38 1160 2202 0000 0000 6194 4029

Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pozostałymi oczekującymi  i obsługą.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie