Obserwuj nas:

Do pobrania

Wydział Architektury i Budownictwa

Zobacz więcej
Załącznik Wielkość Pobierz
Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1 24,10 KB Pobierz
Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1 - PDF 139,03 KB Pobierz
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-2a - DOC 24,05 KB Pobierz
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-2a - PDF 139,71 KB Pobierz
Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych PB-2 23,54 KB Pobierz
Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych PB-2a - PDF 137,93 KB Pobierz
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3 - DOC 23,07 KB Pobierz
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3 - PDF 136,44 KB Pobierz
Zgłoszenie rozbiórki PB-4 - DOC 22,37 KB Pobierz
Zgłoszenie rozbiórki PB-4 - PDF 152,69 KB Pobierz
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 - DOC 43,00 KB Pobierz
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 - PDF 124,50 KB Pobierz
Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu PB-6 - DOC 23,54 KB Pobierz
Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu PB-6 - PDF 141,03 KB Pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7 - DOC 21,14 KB Pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7 PDF 136,17 KB Pobierz
Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8 - DOC 23,47 KB Pobierz
Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8 - PDF 138,84 KB Pobierz
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę PB-9 - DOC 22,93 KB Pobierz
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę PB-9 - PDF 137,07 KB Pobierz
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu PB-11 - DOC 23,03 KB Pobierz
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu PB-11 - PDF 139,35 KB Pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14 - DOC 22,27 KB Pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14 - PDF 139,41 KB Pobierz
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części PB-18 - DOC 22,55 KB Pobierz
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części PB-18 - PDF 144,61 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - DOC 31,00 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - PDF 94,83 KB Pobierz
Wniosek o wydanie dziennika budowy - doc 48,50 KB Pobierz
Wniosek o wydanie dziennika budowy - pdf 288,65 KB Pobierz
Wniosek w sprawie zgody na odstępstwo od przepisów ustawy o transporcie kolejowym - PDF 141,50 KB Pobierz
Wniosek o zgłoszenie zamiaru budowy tymczasowego obiektu budowlanego - DOC 46,50 KB Pobierz
Wniosek o zgłoszenie zamiaru budowy tymczasowego obiektu budowlanego - PDF 113,92 KB Pobierz
Oświadczenie inwestora zgodnie z art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy Prawo budowlane - DOC 23,06 KB Pobierz
Oświadczenie inwestora zgodnie z art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy Prawo budowlane - PDF 134,63 KB Pobierz
Wniosek w sprawie zgody na ostęsptwo od przepisów techniczno-budowlanych - DOC 26,52 KB Pobierz
Wniosek w sprawie zgody na ostęsptwo od przepisów techniczno-budowlanych - PDF 144,14 KB Pobierz
Wniosek w sprawie zgody na odstępstwo od przepisów ustawy o transporcie kolejowym - DOC 25,75 KB Pobierz

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Zobacz więcej
Załącznik Wielkość Pobierz
Wniosek - portal geodety - PDF 90,11 KB Pobierz
Wniosek - portal rzeczoznawcy - PDF 121,46 KB Pobierz
Wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (formularz EGiB) - PDF 91,50 KB Pobierz
Zgłoszenie prac geodezyjnych ZG-1 84,50 KB Pobierz
RUDP - wniosek o naradę koordynacyjną - DOC 22,36 KB Pobierz
RUDP - wniosek o naradę koordynacyjną - PDF 73,58 KB Pobierz
Wniosek o założenie kartotek lokali - PDF 592,10 KB Pobierz
Wniosek do EGiB o wprowadzenie zmian do Ewidencji Gruntów i Budynków wynikających z pracy geodezyjnej - PDF 128,85 KB Pobierz
Wniosek o dysponowanie na cele budowlane nieruchomością Powiatu Gdańskiego - PDF 191,33 KB Pobierz
Wniosek o dysponowanie na cele budowlane nieruchomością Skarbu Państwa - PDF 173,49 KB Pobierz
Wniosek o mapę zasadniczą (do celów informacyjnych) i/lub mapę ewidencyjną 1,23 MB Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P-P1 - PDF 1,23 MB Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P-P3 - PDF 302,55 KB Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P-P4 - PDF 301,80 KB Pobierz
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego P-P7 - PDF 294,17 KB Pobierz

Wydział Infrastruktury

Zobacz więcej
Załącznik Wielkość Pobierz
Tabela informacyjna o sposobie wydawania zezwoleń - nienormatywne - PDF 107,87 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego - DOC 19,27 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego - DOC 19,02 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 138,70 KB Pobierz
Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu dla drogi gminnej/powiatowej 58,96 KB Pobierz
Zgłoszenie do odbioru robót prowadzonych w pasie drogowym - PDF 56,70 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi publicznej 246,21 KB Pobierz
Procedura wydawania zezwoleń dla pojazdów na wjazd w obszar obowiązywania znaku B-18 - PDF 68,02 KB Pobierz
Wniosek o wydanie pozwolenia na przejazd pojazdów o masie całkowitej ponad 12t na drogę powiatową (dojazd) - PDF 74,97 KB Pobierz
Wniosek o wydanie pozwolenia na przejazd pojazdów o masie całkowitej ponad 12t na drogę powiatową (pojazd) - PDF 48,51 KB Pobierz

Wydział Komunikacji

Zobacz więcej
Załącznik Wielkość Pobierz
Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie/zgłoszenie zbycia 435,70 KB Pobierz

Wydział Organizacyjny

Zobacz więcej
Załącznik Wielkość Pobierz
Wniosek dla rodziny o wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie z obcego państwa zwłok/szczątków/urny z prochami - PDF 62,66 KB Pobierz
Wniosek dla pełnomocnika o wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie z obcego państwa zwłok/szczątków/urny z prochami - PDF 58,11 KB Pobierz
Druk pełnomocnictwa - PDF 40,83 KB Pobierz
Informacje ogólne sprowadzenia zwlok - aktualne 2023 14,88 KB Pobierz

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zobacz więcej
Załącznik Wielkość Pobierz
Komplet dokumentów potrzebnych do rezerwacji numeru rejestracyjnego dla jednostki pływającej do długości 24m przed dok. rej. - ZIP 2,46 MB Pobierz
Kompl. dok. do rejestracji jednostki pływającej (jacht rekreacyjny, komercyjny, skuter wodny, houseboat, do połowu ryb) - ZIP 3,48 MB Pobierz
Komplet dokumentów potrzebnych do dokonania zmiany danych dla jednostki pływającej już zarejestrowanej - ZIP 3,01 MB Pobierz
Wniosek o wydanie wyciągu / odpisu z rejestru REJA24 - ZIP 1,58 MB Pobierz
Komplet dokumentów potrzebnych do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego (po zgubieniu lub zniszczeniu dokumentu) - ZIP 1,57 MB Pobierz
Zawiadomienie o zbyciu jednostki pływającej przez obecnego właściciela - ZIP 2,38 MB Pobierz
Zawiadomienie o nabyciu jednostki pływającej przez nowego właściciela - ZIP 2,38 MB Pobierz
Wniosek o wykreślenie z rejestru jednostek pływających REJA24 (całkowite zniszczenie) - ZIP 1,58 MB Pobierz
Wniosek o rejestrację charta 42,00 KB Pobierz
Oświadczenie RODO 112,46 KB Pobierz
Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 72,50 KB Pobierz
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej 140,83 KB Pobierz
Wniosek o rejestrację zwierząt egzotycznych 86,57 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu 32,50 KB Pobierz
Formularz zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia 13,67 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów 24,62 KB Pobierz
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 23,49 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów 25,03 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów 21,29 KB Pobierz
Wniosek o wyłaczeniu gruntu z produkcji rolnej pod usługi prowadzone w gospodarstwie rolnym 20,85 KB Pobierz
POWIADOMIENIE STAROSTY O ZAMIARZE WYKONYWANIA W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA 19,01 KB Pobierz

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Zobacz więcej
Załącznik Wielkość Pobierz
INFORMATOR SZKOLNY 2023/2024 3,77 MB Pobierz

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zobacz więcej
Załącznik Wielkość Pobierz
Plan Zarządzania Kryzysowego część A - Powiat Gdański_edycja 2023 9,50 MB Pobierz
Plan Zarządzania Kryzysowego część B - Powiat Gdański_edycja 2023 6,92 MB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego