Obserwuj nas:

Pliki z kartami usług do ściągnięcia:

Załącznik Wielkość Pobierz
Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1 24,10 KB Pobierz
Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1 - PDF 139,03 KB Pobierz
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-2a - DOC 24,05 KB Pobierz
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-2a - PDF 139,71 KB Pobierz
Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych PB-2 23,54 KB Pobierz
Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych PB-2a - PDF 137,93 KB Pobierz
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3 - DOC 23,07 KB Pobierz
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3 - PDF 136,44 KB Pobierz
Zgłoszenie rozbiórki PB-4 - DOC 22,37 KB Pobierz
Zgłoszenie rozbiórki PB-4 - PDF 152,69 KB Pobierz
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 - DOC 43,00 KB Pobierz
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 - PDF 124,50 KB Pobierz
Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu PB-6 - DOC 23,54 KB Pobierz
Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu PB-6 - PDF 141,03 KB Pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7 - DOC 21,14 KB Pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7 PDF 136,17 KB Pobierz
Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8 - DOC 23,47 KB Pobierz
Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8 - PDF 138,84 KB Pobierz
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę PB-9 - DOC 22,93 KB Pobierz
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę PB-9 - PDF 137,07 KB Pobierz
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu PB-11 - DOC 23,03 KB Pobierz
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu PB-11 - PDF 139,35 KB Pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14 - DOC 22,27 KB Pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14 - PDF 139,41 KB Pobierz
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części PB-18 - DOC 22,55 KB Pobierz
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części PB-18 - PDF 144,61 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - DOC 31,00 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - PDF 94,83 KB Pobierz
Wniosek o wydanie dziennika budowy - doc 48,50 KB Pobierz
Wniosek o wydanie dziennika budowy - pdf 288,65 KB Pobierz
Wniosek w sprawie zgody na odstępstwo od przepisów ustawy o transporcie kolejowym - PDF 141,50 KB Pobierz
Wniosek o zgłoszenie zamiaru budowy tymczasowego obiektu budowlanego - DOC 46,50 KB Pobierz
Wniosek o zgłoszenie zamiaru budowy tymczasowego obiektu budowlanego - PDF 113,92 KB Pobierz
Oświadczenie inwestora zgodnie z art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy Prawo budowlane - DOC 23,06 KB Pobierz
Oświadczenie inwestora zgodnie z art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy Prawo budowlane - PDF 134,63 KB Pobierz
Wniosek w sprawie zgody na ostęsptwo od przepisów techniczno-budowlanych - DOC 26,52 KB Pobierz
Wniosek w sprawie zgody na ostęsptwo od przepisów techniczno-budowlanych - PDF 144,14 KB Pobierz
Wniosek w sprawie zgody na odstępstwo od przepisów ustawy o transporcie kolejowym - DOC 25,75 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego