Obserwuj nas:

Pliki z kartami usług do ściągnięcia:

Załącznik Wielkość Pobierz
Formularz udzielenia pełnomocnictwa do czynności urzędowych związanych z pojazdem - PDF 46,76 KB Pobierz
Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie/zgłoszenie zbycia/nabycia 13,08 KB Pobierz
Wzór wniosku o prawo jazdy 959,97 KB Pobierz
Zawiadomienie o utracie dowodu rejestracyjnego - PDF 183,68 KB Pobierz
Wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej - PDF 152,08 KB Pobierz
Wniosek o wtórnik tablicy rejestracyjnej z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego - PDF 183,68 KB Pobierz
Wniosek o wtórnik znaku legalizacyjnego - PDF 156,10 KB Pobierz
Wniosek o wymianę zniszczonego lub z brakiem miejsca na pieczątkę dowodu rejestracyjnego - PDF 123,78 KB Pobierz
Wniosek o zmianę stanu faktycznego wymagajcą zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym - PDF 154,46 KB Pobierz
Zawiadomienie o montażu instalacji gazowej - PDF 154,46 KB Pobierz
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - PDF 130,09 KB Pobierz
Oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na uzyskanie przez małoletniego prawa jazdy 159,49 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego