Obserwuj nas:

Pliki z kartami usług do ściągnięcia:

 

Załącznik Wielkość Pobierz
Komplet dokumentów potrzebnych do rezerwacji numeru rejestracyjnego dla jednostki pływającej do długości 24m przed dok. rej. - ZIP 2,46 MB Pobierz
Kompl. dok. do rejestracji jednostki pływającej (jacht rekreacyjny, komercyjny, skuter wodny, houseboat, do połowu ryb) - ZIP 3,48 MB Pobierz
Komplet dokumentów potrzebnych do dokonania zmiany danych dla jednostki pływającej już zarejestrowanej - ZIP 3,01 MB Pobierz
Wniosek o wydanie wyciągu / odpisu z rejestru REJA24 - ZIP 1,58 MB Pobierz
Komplet dokumentów potrzebnych do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego (po zgubieniu lub zniszczeniu dokumentu) - ZIP 1,57 MB Pobierz
Zawiadomienie o zbyciu jednostki pływającej przez obecnego właściciela - ZIP 2,38 MB Pobierz
Zawiadomienie o nabyciu jednostki pływającej przez nowego właściciela - ZIP 2,38 MB Pobierz
Wniosek o wykreślenie z rejestru jednostek pływających REJA24 (całkowite zniszczenie) - ZIP 1,58 MB Pobierz
Wniosek o rejestrację charta 42,00 KB Pobierz
Oświadczenie RODO 112,46 KB Pobierz
Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 72,50 KB Pobierz
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej 140,83 KB Pobierz
Wniosek o rejestrację zwierząt egzotycznych 86,57 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu 32,50 KB Pobierz
Formularz zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia 13,67 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów 24,62 KB Pobierz
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 23,49 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów 25,03 KB Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów 21,29 KB Pobierz
Wniosek o wyłaczeniu gruntu z produkcji rolnej pod usługi prowadzone w gospodarstwie rolnym 20,85 KB Pobierz
POWIADOMIENIE STAROSTY O ZAMIARZE WYKONYWANIA W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA 19,01 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego