Obserwuj nas:

Komisje

Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej

Jarosław Juchniewicz Przewodniczący Komisji     Tomasz Kempa Zastępca Przewodniczącego Komisji     Natalia Błońska Członek Komisji     Barbara […]
Czytaj więcej

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Joanna Gwizdała Przewodnicząca Komisji     Jarosław Karnath Zastępca Przewodniczącej Komisji     Natalia Błońska Członek Komisji     Marzena […]
Czytaj więcej

Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej

Stefan Skonieczny Przewodniczący Komisji zdjęcie: Marta Irzyk/Echo Pruszcza Gdańskiego   Józef  Żelazny Zastępca Przewodniczącego Komisji     Dorota Bąk Członek […]
Czytaj więcej

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu

Piotr Ołowski Przewodniczący Komisji zdjęcie: Marta Irzyk/Echo Pruszcza Gdańskiego   Marcin Wittner Zastępca Przewodniczącego Komisji zdjęcie: Marta Irzyk/Echo Pruszcza Gdańskiego […]
Czytaj więcej

Komisja Ochrony Środowiska i Odnawialnych Źródeł Energii

Tomasz Kempa Przewodniczący Komisji     Ireneusz Lech Zastępca Przewodniczącego Komisji     Zygmunt Rzaniecki Członek Komisji     Dariusz […]
Czytaj więcej

Komisja Rewizyjna

Izabela Adamowicz Przewodnicząca Komisji     Dariusz Wróbel Zastępca Przewodniczącej Komisji     Joanna Gwizdała Członek Komisji     Piotr […]
Czytaj więcej

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dariusz Czaiński Przewodniczący Komisji     Michał Trembacz Członek Komisji zdjęcie: Marta Irzyk/Echo Pruszcza Gdańskiego     Izabela Adamowicz Członek […]
Czytaj więcej

Gminy Powiatu Gdańskiego