Obserwuj nas:

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy stanowi jednoosobową komórkę organizacyjną podległą bezpośrednio Staroście.

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zajmuje się realizacją zadań określonych w Rozdziale X Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych, a do jej obowiązków należy w szczególności:

  1. prowadzenie szkoleń w zakresie BHP dla pracowników nowozatrudnionych,
  2. organizowanie okresowych szkoleń w zakresie BHP dla wszystkich pracowników,
  3. uczestniczenie w okresowych szkoleniach dla specjalistów ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej,
  4. prowadzenie wyjaśnień powypadkowych związanych z wykonywaniem pracy,
  5. prowadzenie spraw związanych z BHP w Starostwie,
  6. kontrola i zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Gminy Powiatu Gdańskiego