Obserwuj nas:

Jarosław Karnath

Starosta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku specjalność trenerska – piłka nożna. Ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania, Wydział Zarządzania i Marketingu w zakresie Zarządzanie Oświatą w Gdyni oraz Kolegium Podyplomowej Edukacji Menedżerskiej Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu w Warszawie. Nauczyciel w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, dyrektor w Szkole Podstawowej w Grabinach Zameczku, następnie dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Od 35 lat trener młodzieżowych grup piłkarskich w Pruszczu Gdańskim.

 

Weronika Wróbel

Wicestarosta

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Inżynier geodezji i kartografii ze specjalizacją drogową i kolejową. Posiada 8 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji m. in. w dwóch zagranicznych korporacjach operujących w sektorze przemysłowym oraz finansowym.

 

Daniel Kulkowski

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z zawodu technik inżynierii środowiska i melioracji. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania kryzysowego na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobył pracując przez 12 lat w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim – ostatnio jako zastępca naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa oraz pracując, w latach 2017-2024 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański jako zastępca wójta oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury.

 

Małgorzata Cieszyńska

Członek Zarządu

Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika ogólna, ponadto studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, bibliotekoznawstwa oraz terapii i rewalidacji. Od 35 lat nauczycielka w Szkole Podstawowej w Przywidzu – od 2009 r. do 2012 dyrektor szkoły, od 2012 wicedyrektor szkoły. Działalność na rzecz środowiska lokalnego: 31 lat aktywny członek OSP w Przywidzu oraz od 25 lat członek zarządu ZKP o/Przywidz.

 

Marek Urbanek

Członek Zarządu

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy rocznik 1987. Magister inżynier nauk rolniczych. Od 35 lat nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie. Wieloletni dyrektor szkoły, obecnie nauczyciel.

Gminy Powiatu Gdańskiego