Obserwuj nas:

Całkowita wartość projektu: 3 402 057,76 zł
Dofinansowanie z UE-EFRROW- 63,63%- 2 164 728 zł
Budżet Państwa – 36,37 % – 1 237 330 zł

W dniu 26 lipca 2018r. pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Powiatem Gdańskim została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tytuł operacji: „Scalenie gruntów wsi Krępiec, gmina Pruszcz Gdański”.

Celem projektu jest poprawienie struktury obszarowej gospodarstw rolnych i modernizacja infrastruktury drogowej. I etap- wykonanie prace scaleniowych, które przyczynią się do powiększenia powierzchni działek i jednocześnie zmniejszenia ich ogólnej liczby w gospodarstwach rolnych. Połączenie działek wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych właścicieli gospodarstw rolnych. Przeprowadzone prace scaleniowe przyczynią się do zwiększenia wydajności gruntów, co będzie niosło wymierne korzyści i łatwiejszą uprawę działek. Planowane zakończenie I etapu to IV kwartał 2022r.

II etapem operacji jest zagospodarowanie poscaleniowe, które polega na modernizacji infrastruktury drogowej. Poprawa jakości nawierzchni dróg wpłynie na poprawę wewnętrznej integracji wsi, skrócenie dojazdu, obniżenie kosztów oraz dostosowanie nowych granic do systemu urządzeń melioracyjnych. Modernizacją nawierzchni dróg objęte zostaną drogi łącznej długości 3106 m. Inwestycja zagospodarowana poscaleniowego wsi Krępiec została zaplanowana na 2023 r.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1912 z późn. zm.). postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.

Załącznik Wielkość Pobierz
Scalenie gruntów wsi Krępiec, gmina Pruszcz Gdański 97,82 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego