Obserwuj nas:

Podpisano umowę na remont drogi powiatowej nr 2210G w miejscowości Ełganowo na odcinku 1200 mb. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni asfaltowej wraz z poboczami drogowymi oraz przebudową istniejących chodników. Ponadto wykonany zostanie gruntowny remont przepustu drogowego, wymiana barier drogowych oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Prace drogowe potrwają do końca bieżącego roku.

Koszt robót budowlanych wyniesie 1.166.443,11 zł, z czego 50% pochodzić będzie z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Państwowego Funduszu Celowego.

Gminy Powiatu Gdańskiego