Obserwuj nas:

22 lipca 2021r. podpisano umowę na „Przebudowę murów oporowych budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji zewnętrznej”.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się:

  • rozebranie istniejącego ogrodzenia na istniejących murach oporowych,
  • rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych wraz z rozbiórką podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni,
  • rozebranie istniejących żelbetonowych murów oporowych,
  • budowanie nowych murów oporowych,
  • wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • wykonanie bramy i ogrodzenia przy projektowanym murze.

Wykonawcą robót budowlanych jest – TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni VIATRAKT Łukasz Kitowski z siedzibą w Kartuzach.

Koszt inwestycji – 2.476.357,23 zł

Inwestycja finansowana jest m.in. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.925.730,32 zł

Gminy Powiatu Gdańskiego