Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Zabytki

Starosta Gdański informuje: 1. Do dnia 30 września 2021 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie administracyjnym powiatu gdańskiego w roku budżetowym 2022. 2. Podmiot ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o udzielenie dotacji na formularzu wniosku załączonym poniżej, który jest również udostępniony w wersji papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. 3.

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie administracyjnym powiatu gdańskiego Starosta Gdański informuje: 1. Do dnia 15 marca 2021 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie administracyjnym powiatu gdańskiego w roku budżetowym 2021.

CEDRY WIELKIE (Groß Zünder)
KOŚCIÓŁ gotycki, ceglany, zbudowany w poł. XIV w. z trójnawowym korpusem z XV w., z wieżą frontową, przebudowany w XVII w. na pseudobazylikę, odbudowany po 1945 r.

CZAPELSKO (Schaplitz)
KOŚCIÓŁ konstrukcji szachulcowej, zbudowany pod koniec XVIII w., restaurowany w 1847 r., remontowany w 1958 i 1970 r. Salowy.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie