Obserwuj nas:

Zadania Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego:

 1. Kreowanie i upowszechnianie wizerunku gmin Powiatu Gdańskiego jako obszaru atrakcyjnego turystycznie w kraju i zagranicą,
 2. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym gmin Powiatu Gdańskiego,
 3. Zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar Powiatu Gdańskiego,
 4. Wzrost wpływów z turystyki,
 5. Poprawa infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Gdańskiego i województwa pomorskiego,
 6. Stworzenie powiatowego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe i zagraniczne systemy „it”,
 7. Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, innymi regionalnymi organizacjami turystycznymi oraz innymi lokalnymi organizacjami turystycznymi,
 8. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 9. Tworzenie nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej,
 10. Wspomaganie w zarządzaniu i promocji obiektów turystycznych,
 11. Koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w Powiecie Gdańskim,
 12. Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi.

Władze Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego

Zarząd:

 1. Cezary Bieniasz-Krzywiec-Prezes Zarządu
 2. Piotr Kaliński – członek Zarządu
 3. Zbigniew Andrukiewicz – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Anna Łątka
 2. Lucyna Herbasz
 3. Paweł Choroszman

Strona: lotpowiatugdanskiego.pl

Gminy Powiatu Gdańskiego