Obserwuj nas:

Przyroda

Rezerwaty

Rezerwat krajobrazowy „Wyspa na Jeziorze Przywidz” został utworzony w 1954 roku na wyspie o powierzchni 4,55 ha. Celem ochrony jest […]
Czytaj więcej

Obszary chronionego krajobrazu

OChK Żuław Gdańskich obejmuje całe Żuławy Gdańskie z wyjątkiem ich północno – zachodniego fragmentu zajętego przez tereny przemysłowo –– składowe […]
Czytaj więcej

Formy ochrony przyrody

Wyróżniające się wartości przyrodnicze i krajobrazowe części obszaru powiatu objęte są różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu. Występują tu: cztery […]
Czytaj więcej

Gminy Powiatu Gdańskiego