Obserwuj nas:

Wyróżniające się wartości przyrodnicze i krajobrazowe części obszaru powiatu objęte są różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu.

Występują tu:

  • cztery rezerwaty przyrody – „Jar Reknicy”, „Bursztynowa Góra”, „Wyspa na Jeziorze Przywidz” i „Dolina Kłodawy”,
  • fragmenty czterech Obszarów Chronionego Krajobrazu: „Otomińskiego”, „Przywidzkiego”, „Żuław Gdańskich” i „Doliny Raduni”,
  • 75 pomników przyrody,
  • oraz dwa użytki ekologiczne (powołane uchwałami Rady Gminy Kolbudy).

Łącznie różnymi formami ochrony przyrody objęte jest 32,6% powierzchni powiatu. Największy odsetek powierzchni chronionych występuje w gminie Suchy Dąb (100%) i Cedry Wielkie (99,8%), najmniejszy w gminie Trąbki Wielkie (0,6%) i w mieście Pruszcz Gdański, gdzie poza czterema pomnikami przyrody nie występują inne formy ochrony przyrody. Najwyższej rangi formami ochrony przyrody (rezerwaty) objęte jest ponad 86,1 ha w gminach Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie.

W ramach tworzonego systemu ochrony przyrody Natura 2000 z terenu Powiatu Gdańskiego włączone mają być do niego OSO „Dolina Dolnej Wisły” (na podstawie Dyrektywy Ptasiej RE) oraz dwa SOO: „Dolina Kłodawy” i „Dolina Reknicy” (na podstawie Dyrektywy Siedliskowej RE). Ponadto planowane jest powiększenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz utworzenie dwóch nowych Skarszewskiego i Kociewskiego (wszystkie częściowo na obszarze Powiatu Gdańskiego).

Gminy Powiatu Gdańskiego