Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Twój głos w ważnej sprawie…

Konkurs pod tym tytułem odbył się 19 maja w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach. Dwanaścioro uczestników- uczniów z ośmiu gimnazjów Powiatu Gdańskiego próbowało w przygotowanym przez siebie przemówieniu odpowiedzieć na pytanie: „Jak w dzisiejszych czasach gimnazjalista może być patriotą?”

I Powiatowy Konkurs Oratorski był doskonałą okazją do przedstawienia umiejętności uczniów. Zaprezentowali oni bardzo wysoki poziom. W swoich przemówieniach zwracali uwagę, że dzisiejszy patriota  to uczeń, który ma pasje, rozwija je, jest wolontariuszem, przestrzega norm społecznych, dba o piękno mowy ojczystej, szanuje symbole narodowe. Powoływali się na słowa wybitnych Polaków: Mikołaja Reja, Karola Wojtyły. Twierdzili, że ich pokolenie kiedyś będzie kreować nową rzeczywistość-zjednoczonego, silnego, a przede wszystkim patriotycznego państwa. Jak powiedziała zwyciężczyni konkursu: „Uczmy się języków, żeby reprezentować nasz kraj za granicą. Zmieńmy nasze podejście do niektórych spraw. Kształćmy się i rozwijajmy, by stawać się nowoczesnymi ludźmi, obywatelami zarówno Polski, jak i świata! Popchnijmy ten kraj jak najdalej, napędźmy go, bo tą siłą napędową będziemy właśnie my". I między innymi za te słowa  nagrodę z rąk Starosty Powiatu Gdańskiego Stefana Skoniecznego odebrała Klaudia Tyczyńska z Gimnazjum w Trąbkach Wielkich. II miejsce i Nagrodę Wójta Gminy Pszczółki otrzymała  Patrycja Włodkowska z Publicznego Gimnazjum  w Pszczółkach. III miejsce zajął Hubert Hałun z Gimnazjum w Trąbkach Wielkich. Uzyskał on Nagrodę Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach.
Dzięki  tego typu konkursom młodzież gimnazjalna może zaprezentować swoje poglądy na bardzo ważne tematy. Konkurs, który odbył się 19 maja w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach, udowodnił, że uczniowie bardzo rzetelnie przygotowali się do swoich wystąpień. Poglądy, które przedstawili, utwierdzają w przekonaniu, że młodzi Polacy dobrze wiedzą, czym jest patriotyzm.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie