Obserwuj nas:
25.09.2023

UCHWAŁA NR 863/2023 ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2025r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej łączącej zadania placówki typu socjalizacyjnego i placówki typu interwencyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami typu interwencyjnego, z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące

Skan dokumentu (plik pdf)

Gminy Powiatu Gdańskiego