Obserwuj nas:
22.11.2023

Uchwała nr 896/2023- 2023-11-14 Zarządu Powiatu Gdańskiego

w sprawie wyboru oferty na realizację w okresie od dnia 01.12.2023r. do dnia 31.08.2025r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej łączącej zadania placówki typu socjalizacyjnego i placówki typu interwencyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami typu interwencyjnego, z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące

896/2023- 2023-11-14

Gminy Powiatu Gdańskiego