Obserwuj nas:
🖊 17.08.2023 r. odbyło się oficjalne podpisanie umowy przez Starostę Gdańskiego Mariana Cichona z Wójtem Gminy Kolbudy Andrzejem Chruścickim oraz Wójtem Gminy Przywidz Markiem Zimakowskim na dofinansowanie do zakupu samochodów ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dofinansowanie w kwocie 135 tysięcy zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Kolbudy.
Dofinansowanie w kwocie 135 tysięcy zł na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz ŚDS w Marszewskiej Górze.

Gminy Powiatu Gdańskiego