Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Uruchomienie Portalu Narada Koordynacyjna

Informacja dla projektantów i podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu zainteresowanych koordynacją sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych.

Informujemy, że od dnia 24 kwietnia br. uruchomiony został Portal Narada Koordynacyjna, umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w powiecie gdańskim, w ramach koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na podstawie art. 7d pkt2, art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zmianami) i Zarządzenia nr 122/2016 Starosty Gdańskiego z dn. 24.08.2016 r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdańskiego.

Dostęp do portalu możliwy jest poprzez stronę internetową: https://gdanski.webewid.pl. Zakładka "Narada Koordynacyjna".

Aby móc korzystać z Portalu należy posiadać login i hasło, które zostaną nadane po złożeniu wniosku o założenie konta w serwisie WebEWID Portalu Narada Koordynacyjna oraz podpisaniu umowy na korzystanie z Portalu przygotowanej przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim.

W związku z tym, projektantów i podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, zainteresowanych koordynacją sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pomocą środków komunikacji elektronicznych prosimy o składanie wniosku o założenie konta w Portalu Narada Koordynacyjna oraz o kontakt z Referatem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, pokój nr 136, bądź pod nr telefonu 58 773 12 16 i zachęcamy do uczestnictwa, w takiej formie, w naradach koordynacyjnych.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie