Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

UWAGA - W okresie epidemii jak i stanu zagrożenia epidemicznego z mocy ustawy zawieszono wszystkie terminy administracyjne

Jednocześnie wykluczono możliwość powoływania się na bezczynność organu oraz wywodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

Liczymy na Państwa zrozumienie w tym trudnym okresie, który z przyczyn od nas niezależnych uniemożliwia funkcjonowanie administracji w pełnym zakresie.

Podstawa prawna: art. 15zzr-15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).

zawieszenie terminów

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie