Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Uwaga Przedsiębiorcy gospodarujący odpadami

Starosta Gdański przypomina, że posiadacz odpadów, który przed dniem 5 września 2018 roku uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1592 ze zm.). Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży w terminie kompletnego wniosku, uprawnienie do zbierania lub przetwarzania odpadów wygasa.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie