Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

W nowym roku szkolnym – nowe zadania dla nauczycieli bibliotekarzy

 Jak prowadzić działalność edukacyjną w ramach Roku dla Niepodległej, jak realizować priorytety polityki oświatowej państwa - to niektóre z kwestii poruszanych na spotkaniu sieci współpracy bibliotekarzy szkolnych powiatu gdańskiego.

Odbyło się ono w dniu 4 października w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filii w Pruszczu Gdańskim.

Nauczyciele dyskutowali m. in.  na temat funkcji bibliotek szkolnych w świetle obowiązującej ustawy Prawo oświatowe a także  nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wskazywali potrzebne lektury do realizacji wychowania patriotycznego w szkole.

Licznie zgromadzeni nauczyciele bibliotekarze w pruszczańskiej filii od kilku lat mają swoje bezpieczne miejsce, gdzie uzyskują wsparcie metodyczne, a także przestrzeń do wymiany informacji i dzielenia się wiedzą. W spotkaniu uczestniczyło 24 nauczycieli.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie