Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Ważne! Starosta Powiatu Gdańskiego wydał Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 - ogranicza się wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim realizuje wszystkie sprawy publiczne będące w zakresie jego działania za pośrednictwem skrzynki podawczej e PUAP, operatora poczty lub telefonicznie.

W poniższych sprawach można uzyskać informacje pod wskazanymi niżej numerami telefonów:
1) wydawania praw jazdy – nr tel.: 58 773 12 65, dowodów rejestracyjnych - nr tel.: 58 773 12 61, innych dokumentów komunikacyjnych – nr tel.: 58 773 12 88,
2) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) - nr tel.: 58 773 12 57,
b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471) - nr tel.: 58 773 12 57,
3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471) - nr tel.: 58 773 12 01 lub 58 773 12 02,
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471) - nr tel: 58 773 12 01 lub 58 773 12 02
4) geodezji i kartografii:
a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Informacji
- nr tel.: 58 773 12 08 lub 58 773 12 09,
b) Referat Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej - nr tel. 58 773 12 16 lub 58 773 12 17,
c) Ewidencja Gruntów i Budynków - nr tel.: 58 773 12 15 lub 58 773 12 11,

Pisma i korespondencję nie wymagającą bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem można składać w wyznaczonym do tego miejscu Punkcie Podawczym przy wejściu do Starostwa Powiatowego.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 58 773 12 12.

ZałącznikWielkość
PDF icon 54-2020.pdf1.29 MB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie