Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM PROJEKTU „MIESZKAŃCY POWIATU GDAŃSKIEGO AKTYWNI ZAWODOWO – ETAP II”

Trwa realizacja projektu "Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo-etap II", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, do którego przystąpiło już 107 uczestniczek i uczestników. Wielu z nich ukończyło różnego typu kursy i szkolenia, m.in. kadry i płace, księgowość, operator koparki i ładowarki, prawo jazdy kat. C i D. Uczestniczki i uczestnicy doskonalą swoje umiejętności zawodowe podczas staży zawodowych lub zatrudnienia subsydiowanego.

24 września br. w siedzibie Stowarzyszenia "Żuławy Gdańskie", partnera projektu, odbyło się uroczyste spotkanie. 15 osób, które w ostatnich dniach ukończyły kursy (florysty, rejestratorki medycznej, ECDL, pracownika biurowego, SEP uprawnienia elektryczne, kadry
i płace z elementami zatrudnienia cudzoziemców) z rąk Starosty Pana Stefana Skoniecznego otrzymały certyfikaty i zaświadczenia. Przy kawie zebrani długo rozmawiali, wymieniając się doświadczeniami i spostrzeżeniami, gdyż dzięki udziałowi w projekcie zyskali nie tylko kwalifikacje zawodowe, ale też nowych przyjaciół.

Obecnie możliwe jest jeszcze przystąpienie do projektu osób bezrobotnych, szczególnie kobiet 30+ oraz mężczyzn 50+ i zdobycie kwalifikacji m.in. w zawodzie: magazynier, opiekunka dziecięca, operator wózka widłowego, koparko ładowarki i in.

Udział w projekcie jest bezpłatny, więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 58 773-12-20 lub na stronie projektu.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie