Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik Wydziału
Sylwia Duma
pokój: 118 a
telefon: 58 773 12 57

Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa
Malwina Dąbrowska, Marlena Wasiak
pokój: 118
telefon: 58 683 54 09, 58 773 12 57

Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa

Katarzyna Klein, Marta Danielewicz, Claudia Samaan
pokój: 115
telefon: 58 773 12 44

Lucyna Szałach,
pokój: 116
telefon: 58 773 12 28

Aleksandra Kachelska - Łącka, Magdalena Chacińska
pokój: 117
telefon: 58 773 12 31

Marta Skórowska, Paula Karbownik
pokój: 119
telefon: 58 773 12 71

Przemysław Treder, Marzena Jegier
pokój: 120
telefon: 58 773 12 79

Przyjmowanie interesantów:

Sekretariat:
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek – 7.30 - 14.00
Środa 8.00 - 16.30
Czwartek 7.30 - 14.00
Piątek 7.30 - 14.00
e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl

Inspektorzy:
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek - dzień pracy wewnętrznej
Środa 8.00 - 16.30
Czwartek - dzień pracy wewnętrznej
Piątek - 7.30 - 15.00

Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy prowadzenie zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni w zakresie architektury na terenie powiatu.

  DO POBRANIA:

 
Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy prowadzenie zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni w zakresie architektury na terenie powiatu.

Wydział Architektury i Budownictwa:

 1. wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane, m.in.: o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, o przyjęciu zgłoszeń zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórki nie wymagającej pozwolenia, o zgłoszeniu sprzeciwu w sprawie budowy bądź wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i nakładaniu obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia na budowę, o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, o udzieleniu pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 2. kontroluje uprawnienia osób uczestniczących w przygotowaniu procesu inwestycyjnego,
 3. wydaje zaświadczenia o samodzielności lokali,
 4. wydaje poświadczenia wynikające z przepisów Prawa budowlanego i przepisów z nim związanych.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 ze zm.).
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001332/U/D20171332Lj.pdf
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.).
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001422/O/D20151422.pdf
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000462/O/D20120462.pdf
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001827/U/D20161827Lj.pdf
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493 ze zm.).
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001493/O/D20161493.pdf

Informujemy, że od 20.08.2015 r. nastąpiła zmiana wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146 ze zm.).

Opłaty:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001827/U/D20161827Lj.pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007, nr 187, poz. 1330 ze zm.)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071871330/O/D20071330.pdf

Opłaty należy wnosić:

Opłatę za pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych można dokonać:

 1. w BANK SPÓŁDZIELCZY w Pruszczu Gdańskim
  ul. Wita Stwosza 2a
  83-000 Pruszcz Gdański
  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007
 2. w kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim czynnych w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 14.00, środa 8.30 – 16.00
 3. w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański czynnej w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 14.00, środa 9.30 - 15.30

Opłatę za dziennik budowy można dokonać:

 1. w kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim czynnych w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 800 - 1400, środa 830 – 1600.
 2. lub przelewem na nr konta 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927 (w tytule przelewu należy podać nr pozwolenia na budowę i sygnaturę sprawy).

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie