Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Poniżej znajdują się pliki z kartami usług do ściągnięcia.

Wniosek o wydanie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków, zawierających dane osobowe - wypisów z rejestru gruntów / rejestru budynków / rejestru lokali należy przesłać do tut. urzędu w oryginale, tj. poprzez EPUAP (wymagany profil zaufany) lub analogowo do punktu podawczego/pocztą (informację można uzyskać pod nr tel. 58-773-12-11).

Wnioski do map do celów informacyjnych (kopia mapy zasadniczej) - druk P-P1 - można składać w punkcie podawczym starostwa powiatowego lub kierować na adres e-mail: dokumenty.osrodek@powiat-gdanski.pl (informację można uzyskać pod nr tel. 58-773-12-10)

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie