Obserwuj nas:
13.11.2023
W związku ze zgłoszoną wątpliwością wyjaśniam, że w pkt dot. planowanej kwoty środków przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania w 2024 roku sformułowanie „w tym 3.517,80 zł na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu” odnosi się do łącznej kwoty przewidzianej na realizację zadania, tj. 202.625,28 zł. W konsekwencji, na realizację zadania przewidziano kwoty po 64.023,96 zł na prowadzenie każdego z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz po 3.517,80 zł na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej w ramach każdego z tych punktów (łącznie 67.541,76 zł na punkt i 202.625,28 zł na wszystkie punkty).
Link do ogłoszenia:

Gminy Powiatu Gdańskiego