Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

WYNIKI KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Projekt Programu został stworzony przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. Następnie został uzgodniony z przedstawicielami Zarządu Powiatu Gdańskiego oraz poddany konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego w formie spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w 6 listopada br. oraz z organizacjami pozarządowymi w formie konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych zapewniających szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach. W wyniku konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych oraz konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego wprowadzono zmianę w Programie, w zakresie Rozdziału VI. Priorytetowe zadania Publiczne – zadanie 6 Zorganizowanie imprezy z zakresu ochrony i promocji zdrowia zostało rozszerzone o zapis „w tym przeciwdziałania skutkom COVID-19”. Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu została zamieszczona również na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie