Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

XI zwyczajna sesja Rady Powiatu Gdańskiego

Dzisiaj w sali konferencyjnej Radni Powiatu Gdańskiego obradowali podczas XI zwyczajnej sesji Rady Powiatu. Spotkanie przebiegało według następującego porządku:

1.Sprawy regulaminowe:

- Zatwierdzenie porządku obrad,
- Przyjęcie protokołu z obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu Gdańskiego, protokołu z obrad IX zwyczajnej (absolutoryjnej) sesji Rady Powiatu Gdańskiego oraz protokołu z obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Gdańskiego.

2.Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom powiatowego etapu konkursu „Piękna Wieś 2015”

3.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

4.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

5.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych w 2015 roku – referuje Pani Beata Kowalczyk

6.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańców Powiatu Gdańskiego

7.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu pn. „Zdolni z Pomorza”

8.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na realizację zadania pn.: „Przebudowa układu drogowego ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Lotniczą do skrzyżowania z ulicą Leopolda Staffa”

9.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pszczółki na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Mickiewicza i Sienkiewicza w Pszczółkach” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020

10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Trąbki Wielkie poprzez wykonanie przebudowy ul. Dworcowej w miejscowości Sobowidz

11.Informacje Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady Powiatu,

12.Interpelacje i zapytania radnych,

13.Wolne wnioski.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie