Obserwuj nas:

Zapraszamy do udziału w XXI Powiatowym Konkursie Plastycznym „POWIATOWA KARTKA ŚWIĄTECZNA” I część – kartka bożonarodzeniowa.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu gdańskiego.

Celem konkursu jest promowanie młodych talentów plastycznych. Spośród zgłoszonych do konkursu prac, wyłoniona zostanie jedna – powiatowa kartka świąteczna. Kartka, która zajmie pierwsze miejsce w finale konkursu powiatowego, będzie oficjalną kartką świąteczną Starosty Powiatu w danym roku kalendarzowym.

Prace konkursowe powinny zawierać elementy związane z powiatem gdańskim (prosimy zwrócić uwagę na poprawny wygląd herbu powiatu gdańskiego) oraz być wykonane taką techniką, która da się powielić (forma płaska). Zalecana jest technika malarska lub rysunkowa.
Format prac: A5 lub A6.

I etap konkursu – wewnątrzszkolny
Szkoły, które chcą wziąć udział w konkursie powinny przeprowadzić eliminacje wewnątrzszkolne i do finału powiatowego zgłosić maksimum 5 prac plastycznych. Prace, które wygrają eliminacje wewnątrzszkolne powinny być przesłane do organizatorów do 4 grudnia 2023 r., każda wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Niemcewicza 1
z dopiskiem: Konkurs „POWIATOWA KARTKA ŚWIĄTECZNA”

II etap konkursu – finał powiatowy
Kartka, która zajmie pierwsze miejsce będzie powielona i stanie się oficjalną kartką świąteczną Starosty Powiatu. Nagrodzone natomiast zostaną wszystkie prace, które zajmą I, II i III
miejsce. Laureaci zostaną powiadomieni o dokładnych terminach uroczystości.

ZAPRASZAMY!

Załącznik Wielkość Pobierz
KP_Regulamin_2023_powrót_cz_1 - 23_24rok 570,54 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego