Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

ZARZĄDZENIE NR 107/2021 STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO z dnia 8 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 107/2021

STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 8 grudnia 2021 r.
 

w sprawie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw prowadzonych przez wskazane wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w zw. z art. 15zzzzzn1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) wobec konieczności zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się wywołanej tym wirusem choroby zakaźnej u ludzi, kierując się zasadami podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej:

zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 09 grudnia 2021 r. wstrzymuje się na okres 30 dni bieg terminów spraw załatwianych przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust. 1, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron.

Niniejsze zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
a dodatkowo na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim oraz na drzwiach wejściowych do budynku Starostwa (wejście główne oraz wejście do Wydziału Komunikacji).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZałącznikWielkość
PDF icon 107-2021.pdf652.47 KB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie