Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

ZARZĄDZENIE STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/2020 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim

Na podstawie art. 35 ust. 2 w zw. z art. 4 pkt 2 i pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w zw. z art. 207 §§ 1 i 2 z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z zm.), wobec konieczności zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się wywołanej tym wirusem choroby zakaźnej u ludzi, kierując się zasadami podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej:

zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 19 października 2020 r. zawiesza się do odwołania możliwość bezpośredniej obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim w budynku Starostwa z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Możliwość składania i odbioru dokumentów będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach w przedsionku budynku Starostwa.

Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1. nie obejmuje Wydziału Komunikacji w zakresie spraw należących do właściwości tego wydziału.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UWAGA!

Zmianie ulegaja godziny pracy Starostwa od dnia 20.10.2020 r.
Praca Urzędu w poniedziałki, wtroki, czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki - od godz. 7.30 do godz. 15.00, w środy - od godz. 8.00 do godz. 16.30 z przerwą w każdym dniu od 13.00 - 13.15.
Wydział Komunikacji pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.30 z przerwą od 13:00 do 13:15

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie