Obserwuj nas:

W dniu 17 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim odbyła się uroczystość zakończenia projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” realizowanego w latach 2016 -2023. Celem projektu było zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu powiatu gdańskiego wsparcia w rozwoju kompetencji kluczowych. W projekcie łącznie brało udział 157 uczniów i 17 nauczycieli. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach umożliwiających nabycie kompetencji w zakresie następujących przedmiotów: matematyka (1229 godzin zajęć), fizyka (420 godzin), chemia (207 godzin), informatyka (1072 godziny), biologia (631 godzin), a ponadto w zakresie nabycia kompetencji społecznych (1372 godziny). Pierwszym koordynatorem projektu w latach 2016-2020 był Pan Jan Kopiński, a od roku 2020 do roku 2023 jego następcą został Pan Piotr Aszyk.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego