Obserwuj nas:

O programie

Projekt „Zdolni z Pomorza” jest kolejna edycją realizowanego w latach 2010-2013 Systemowego projektu innowacyjnego Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach kontynuacji, po zakończeniu finansowania, w latach 2013-2015 projekt realizowany był w Powiecie Gdańskim z własnych środków oraz przy wsparciu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i Gminy Pruszcz Gdański.

Celem Projektu jest  Zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy

Projekt jest realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego a dofinansowany w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt polega na wspieraniu uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki a od roku szkolnego 2017/2018 z biologii, chemii i kompetencji społecznych.

Programem objętych jest 40 uczniów w roku szkolnym 2016/2017 a w kolejnych latach 64 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych z Powiatu Gdańskiego.

Wsparcie polega na organizowaniu dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki i informatyki a od roku szkolnego 2017/2018 z biologii, chemii i kompetencji społecznych, w ramach działań odbędą się spotkania na uczelniach wyższych, spotkania z pracodawcami, zakłada się też opiekę psychologiczną uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, dojazdy uczniów na spotkania na uczelnie wyższe, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, opiekę pedagogiczno-metodyczną, udział w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne, spotkania z rodzicami, warsztaty rozwijające kreatywność.

Łączne nakłady finansowe – 532.689,75 zł

https://zdolnizpomorza.pl/

Osoby do kontaktu:
Piotr Aszyk – opiekun pedagogiczno-metodyczny
tel. 58 682 35 10 w. 14
e-mail: p.aszyk@zsoio.pl

Dorota Skowrońska – Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
tel. (58) 683-50-69

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
nr projektu: RPPM.03.02.02-22-0022/16 Zdolni z Pomorza-powiat gdański

 

Harmonogram rekrutacji- matematyka, fizyka i informatyka

Rozpoczęcie rekrutacji od 14 czerwca 2021.

Zgłoszenie uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 – do 9 lipca 2021.

Badania psychologiczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 w okresie od 14.06.2021 do 31.08.2021

Ustalenie list uczniów piszących TUK do 31.08.2021
Przeprowadzenie TUK – 04.09.2021
Sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowych – do 30.09.2021

 

Harmonogram rekrutacji – biologia, chemia i kompetencje społeczne

Rozpoczęcie rekrutacji od 14 czerwca 2021.

Zgłoszenie uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 – do 9lipca 2021.

Praca nad projektami w okresie 14.06.2021 do 02.09.2021.

Przekazanie rezultatów projektu do LNCK przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4 – do 03.09.2021.

Prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną w LNCK przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4 do 15.09.2020 (proponowane terminy: 4.09.2021, 11.09.2021).

Przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowych do 30.09.2021.

Dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 – po ogłoszeniu list uczniów zakwalifikowanych


Aktualne informacje na stronie „Zdolni z Pomorza” – Powiat Gdański: https://zdolni.powiat-gdanski.pl

W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących rozpatrywane będą wnioski o wsparcie finansowe dla uczniów biorących udział w projekcie „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatu Gdańskiego.
Szczegółowe informacje na stronie https://zdolni.powiat-gdanski.pl/index.php/57-stypendia-2019-2020

Dokumenty obowiązujące od 12 grudnia 2019 r. (pobierz – plik zip)


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Jeśli jesteś uzdolniony artystycznie, muzycznie, plastycznie, interesujesz się sztuką, językiem polskim, WOS, historią, filozofią itp. możesz uczestniczyć w zajęciach z kompetencji społecznych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.
Jeśli jesteś uzdolniony z matematyki, fizyki lub informatyki również możesz uczestniczyć w zajęciach w ramach projektu  „Zdolni z Pomorza”.

Więcej informacji poniżej:


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Jeśli jesteś uzdolniony artystycznie, muzycznie, plastycznie, interesujesz się sztuką, językiem polskim, WOS, historią, filozofią itp. możesz uczestniczyć w zajęciach z kompetencji społecznych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Więcej informacji poniżej:


Informacje archiwalne:

Bogumiła Szymendera, mieszkanka Powiatu Gdańskiego, uczestniczka grupy fizycznej w projekcie „Zdolni z Pomorza” opowiedziała swoją relacje z letniego obozu naukowego połączonego z zajęciami żeglarstwa.

https://powiat-gdanski.pl/oboz-naukowy-programu-zdolni-z-pomorza


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Jeśli jesteś uzdolniony artystycznie, muzycznie, plastycznie, interesujesz się sztuką, językiem polskim, WOS, historią, filozofią itp. możesz uczestniczyć w zajęciach z kompetencji społecznych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Więcej informacji poniżej:

Gminy Powiatu Gdańskiego