Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Zespół radców prawnych

nr tel (58) 773 12 54
Pracownicy:
Radca prawny - Robert Dargiewicz
Radca prawny - Andrzej Nosidlak
Radca prawny - Michał Janowski
 

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 1. opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu i Starostę,
 2. obsługa prawna i doradztwo prawne na rzecz Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych,
 3. obsługa prawna sesji Rady Powiatu,
 4. opiniowanie projektów umów i porozumień,
 5. nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem przepisów kpa i prawa materialnego przez jednostki organizacyjne Starostwa w toku spraw bieżących przedkładanych do zaopiniowania,
 6. wydawanie opinii prawnych dotyczących spraw pracowniczych, umarzania wierzytelności, zawierania ugody w sprawach majątkowych,
 7. rozpatrywanie wystąpień i skarg prokuratorskich,
 8. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i organami egzekucji,
 9. bieżące informowanie Zarządu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa o obowiązującym stanie prawnymi jego zmianach.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie