Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu.

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa dostępnego
dla mieszkańców powiatu.

 

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje
w szczególności:

• poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej,
w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;

• nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, o których mowa w art. 8, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Lista ma zawierać dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa wyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego.

Zgłoszenie powinno zawierać informację o:
● nazwa jednostki;
● zakres poradnictwa;
● adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
● dni i godziny działalności;
● kryteria dostępu do usługi;
● informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
● informacja umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 

Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia „Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa", dostępnego dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego, która zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gdańskiego, na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. Proszę o przekazanie informacji na adres biurorady@powiat-gdanski.pl

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie