Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020-2021

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020-2021

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim informuje, że odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Gdańskiego odbywa się według:

standardu 3 droga:

 • - 2214G Straszyn - Pruszcz Gdański,

standardu 4 drogi:

 • - 2224G Wiślina - Grabiny Zameczek,
 • - 2224G Grabiny Zameczek – Krzywe Koło,
 • - 2228G Krzywe Koło – Tczew,
 • - 2215G Borzęcin – Pruszcz Gdański,
 • - 2218G Rusocin – Gołębiewo Wielkie,
 • - 2219G Trąbki Wielkie – Kaczki,
 • - 1929G Kolbudy – Łapino,
 • - 1930G Lniska – Gdańsk,
 • - 2202G Lublewo – Straszyn,
 • - 2203G Kolbudy – Pręgowo,
 • - 1933G Egiertowo – Przywidz,
 • - 2200G Roztoka – Jodłowno,

standardu 5 – pozostałe drogi powiatowe.

Szczegółowy wykaz dróg zawiera załącznik nr 1.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10) – załącznik nr 2.

Powiat Gdański został podzielony na 6 obwodów zimowego utrzymania dróg powiatowych (załącznik nr 3 – mapa). Prace wykonują firmy wybrane w trybie przetargu nieograniczonego (obwody nr 1-6). Wykonawcą usług w poszczególnych obwodach są:

 • 1 i 4 – B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Sikorskiego 2c, 83-000 Pruszcz Gdański,
 • 2 i 3 – GREEN WAY Krzysztof Ferlin, ul. Turystyczna 5, 84-207 Bojano,
 • 5 – KZ ZDANPOL Sp. z o. o., ul. Dworcowa 15, 83-050 Kolbudy,
 • 6 - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ,,JAN-TER” Teresa Labuda, ul. Jesionowa 10/1, 83-047 Przywidz

Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg powiatowych jest Jerzy Świs – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim tel. (058) 773-12-23. Uwagi należy zgłaszać do koordynatora prac Pana Dariusza Parzymies tel. (058) 773-12-24

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim w celu uniknięcia zgłaszanych wątpliwości uprzejmie wyjaśnia, że zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zostaną objęte wyłącznie nawierzchnie jezdni dróg powiatowych.

Zakres odpowiedzialności za oczyszczanie chodników określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Należy jednak nadmienić, że zgodnie z orzecznictwem sądowym (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I ACa 1542/06 z 27.03.2007 r.) „...przy wykładni użytego w art. 5 ust. 1 pkt 4 u. c. p. g. pojęcia „bezpośrednio” należy uwzględniać podejście funkcjonalne i kontekst potoczny, przez co należy rozumieć, że chodnikiem, położonym bezpośrednio przy nieruchomości jest także chodnik, znajdujący się niedaleko (w bezpośredniej bliskości) od granicy tej nieruchomości, zwłaszcza wówczas, gdy między tym chodnikiem a nieruchomością sąsiednią nie ma już żadnych innych nieruchomości, których właściciele w pierwszej kolejności mieliby obowiązek jego utrzymania we właściwym stanie”

załącznik nr 3 (mapa)
ZałącznikWielkość
PDF icon załącznik nr 1138.73 KB
PDF icon załącznik nr 298.52 KB
Image icon załącznik nr 3 (mapa)4.31 MB

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie