Obserwuj nas:
05.04.2023

Od pierwszego kwietnia 2023 r. wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu powiatowych i gminnych linii autobusowych 821, 837, 838.

Linia 821: Celem dostosowania rozkładu jazdy do zakończenia lekcji w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie w dni nauki szkolnej kurs autobusu z Rusocina do Gdańska został przesunięty na godzinę 15.15, a kurs z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego przesunięto na godz. 16.30.  Dodatkowo został utworzony nowy przystanek Rusocin Lidl, na którym będzie się zatrzymywać autobus jadący w kierunku Rusocina o godz. 5:49, 15:34 i 16:44. Nadal pozostaje zawieszone kursowanie autobusów w niedzielę.

Linia 837: Uruchomiono nowe połączenie z Kolbud (przystanek Plac Kaszubski) do Pruszcza Gdańskiego, w każdy dzień powszedni od poniedziałku do piątku o godz. 6:00. Ponadto przesunięto godzinę wyjazdu autobusu z przystanku Kolbudy Plac Kaszubski na godzinę 6:21 oraz wyjazd autobusu z Pruszcza Gdańskiego na godz. 6:45.

Linia 838, dodatkowe połączenie do Gdańska:

W dni nauki szkolnej o godz. 6:55 wykonywany jest dodatkowy kurs z Pruszcza Gdańskiego (przystanek Dworzec Kolejowy) przez Rotmankę do przystanku Straszyn Obwodowa, który pozwoli o godz. 7:12 z przystanku Straszyn Obwodowa na dojazd do Gdańska bez przesiadki autobusem linii 836.  Zgodnie z rozkładem jazdy przyjazd do Gdańska o godz. 7:37.

Wprowadzone zmiany odjazdów spowodują przesunięcie rozkładów jazdy na wszystkich przystankach w/w linii. Wszystkie rozkłady jazdy są dostępne na stronie
https://www.pruszczgdanski.pl/asp/komunikacja-gminna,3,,1

Gminy Powiatu Gdańskiego