Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Znamy stan epidemiologiczny na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje, iż jednym z aspektów zapewniających ochronę zdrowia publicznego na terenie powiatu gdańskiego jest zapobieganie i zwalczanie chorób.
Rejestracja przypadków podejrzeń i rozpoznań chorób zakaźnych w powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim prowadzona jest na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez lekarzy oraz k...ierowników laboratoriów, na których ciąży ustawowy obowiązek zgłaszania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pruszczu Gdańskim wszystkich przypadków podejrzenia/rozpoznania choroby zakaźnej lub wyizolowania czynnika chorobotwórczego, wymienionych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Informacje o chorobach zakaźnych, podlegających zgłoszeniu do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pozwalają na śledzenie zachorowalności na choroby zakaźne, zastosowanie właściwych środków profilaktycznych chroniących przed ich rozprzestrzenieniem jak również służą do bieżącej oceny sytuacji epidemiologicznej w powiecie.
Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji roku 2014 była następująca:
zgłoszono 1335 przypadków zachorowań na choroby zakaźne
zgłoszono 22865 przypadków podejrzeń i zachorowań na grypę
przeprowadzono 197 dochodzeń epidemiologicznych.
Miedzy innymi zarejestrowano:
4 przypadki posocznicy
121 przypadków zachorowania na płonicę (szkarlatynę)
11 przypadków zachorowań na krztusiec
454 przypadków zachorowań na ospę wietrzną,
10 przypadków zachorowań na różyczkę
9 przypadków zachorowań na nagminne zapalenie przyusznic (świnkę)
40 przypadków zachorowań na boreliozę.
Ponadto zarejestrowano 377 przypadków zakażeń przewodu pokarmowego oraz 6 przypadków zatruć pokarmowych. Nie odnotowano zbiorowych zatruć pokarmowych.

W 2014 r. na terenie powiatu gdańskiego zarejestrowano 115 przypadków pokąsań ludzi przez zwierzęta (psy, koty, kreta). 26 osób zostało poddanych szczepieniom przeciw wściekliźnie.

W ostatnich latach mamy do czynienia z narastającym problemem uchylania się od obowiązkowych szczepień ochronnych oraz mogącym wyniknąć z tej sytuacji zagrożeniem epidemiologicznym. Szczepionki są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Szczepienia ochronne obowiązkowe są finansowane z budżetu państwa.
PPIS w Pruszczu Gdańskim prowadzi postępowania egzekucyjne w stosunku do uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych. Na dzień 31.12.2014 w powiecie gdańskim było 18 osób uchylających się, wystawiono 14 wezwań do dobrowolnego wykonania obowiązku szczepień.

Według GUS na dzień 31.12.2013r. liczba ludności w powiecie gdańskim wynosiła 105 247 osób.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie