Obserwuj nas:

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 roku odwołany został w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Przypominamy, iż powyższa okoliczność wpływa na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Traci bowiem zastosowanie  art. 28a ustawy. Stosownie do jego treści udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogło odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – zarówno w przypadku obowiązywania stanu epidemii, jak również stanu zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie informujemy, iż przygotowany został przez Ministerstwo Sprawiedliwości i obecnie procedowany jest projekt nowelizacji ustawy, który przewiduje możliwość korzystania z pomocy w formie zdalnej jako opcję dostępną dla beneficjentów pomocy na stałe.

Wobec powyższego w okresie przejściowym to jest od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia wejścia w życie powyższej nowelizacji ustawy:

– beneficjenci pomocy mogą umawiać się tylko  na wizyty stacjonarne (za wyjątkiem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się),

– powiaty powinny samodzielnie wyłączyć opcję na rejestrację wizyt w trybie art. 28a ustawy.

Link do informacji na portalu gov.pl

Gminy Powiatu Gdańskiego