Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Zdolni z Pomorza

O programie:

Projekt „Zdolni z Pomorza” jest kolejna edycją realizowanego w latach 2010-2013 Systemowego projektu innowacyjnego Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach kontynuacji, po zakończeniu finansowania, w latach 2013-2015 projekt realizowany był w Powiecie Gdańskim z własnych środków oraz przy wsparciu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i Gminy Pruszcz Gdański.

Celem Projektu jest  Zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy

Projekt jest realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego a dofinansowany w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt polega na wspieraniu uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki a od roku szkolnego 2017/2018 z biologii, chemii i kompetencji społecznych.

Programem objętych jest 40 uczniów w roku szkolnym 2016/2017 a w kolejnych latach 64 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych z Powiatu Gdańskiego.

Wsparcie polega na organizowaniu dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki i informatyki a od roku szkolnego 2017/2018 z biologii, chemii i kompetencji społecznych, w ramach działań odbędą się spotkania na uczelniach wyższych, spotkania z pracodawcami, zakłada się też opiekę psychologiczną uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, dojazdy uczniów na spotkania na uczelnie wyższe, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, opiekę pedagogiczno-metodyczną, udział w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne, spotkania z rodzicami, warsztaty rozwijające kreatywność.

Łączne nakłady finansowe - 532.689,75 zł
 

 
Informujemy, że Test Uzdolnień Kierunkowych, w ramach projektu "Zdolni z Pomorza", odbędzie się w dniu 24 września 2016 r. (sobota) o godzinie 10,00 w budynku głównym Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do Testu zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu . Zapraszamy również rodziców ww. uczniów na spotkanie w dniu 24 września 2016 r. (sobota) o godzinie 10,00, które odbędzie się w budynku głównym Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16.

Informacja o etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją w ramach projektu "Zdolni z Pomorza".
Rekrutacją do programu "Zdolni z Pomorza" w roku szkolnym 2016/2017 zostali objęci uczniowie klas I-III gimnazjum i klas I-III  szkół ponadgimnazjalnych:

  • I etap rekrutacji -marzec- wrzesień 2016 r. - badanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdański.
  • II etap przeprowadzenie  Testu Uzdolnień Kierunkowych - 24 września 2016r.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia  Testu Uzdolnień Kierunkowych w terminie dodatkowym  informacja o wynikach naboru uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza" ukaże się na stronie w zakładce Zdolni z Pomorza pod koniec miesiąca października 2016 r.

W dniu 21 października po decyzji komisji rekrutacyjnej do projektu Zdolni z Pomorza wybrano następujących uczniów:

Lista uczniów ze szkół gimnazjalnych przyjętych do projektu:

1. Bilicka Aleksandra.
2. Flis Piotr.
3. Frąckowiak Maksymilian.
4. Goncewicz Maciej.
5. Gruba Kacper.
6. Heinrich Patrycja.
7. Jackowska Aleksandra.
8. Jerat Zuzanna.
9. Juszkiewicz Dawid.
10. Koszykowski Patryk.
11. Krawisz Bartłomiej.
12. Kuśniesz Vanessa.
13. Lizakowski Marcin.
14. Michalski Kacper.
15. Milewski Jakub.
16. Obernikowicz Konrad.
17. Pęczek Mateusz.
18. Płotka Katarzyna.
19. Ratkowska Klaudia.
20. Rudaś Zuzanna.
21. Sarnowski Kacper.
22. Sikora Maciej.
23. Skoczylas Wiktoria.
24. Słupianek Maciej.
25. Smolarczyk Miłosz.
26. Szulist Mateusz.
27. Szymandera Bogumiła.
28. Ślusarz Konrad.
29. Świątek Szymon.
30. Woźniak Jakub.
31. Zając Kuba.

Lista rezerwowa uczniów ze szkół gimnazjalnych:

1. Bawirsz Mateusz.
2. Benedyk Julia.
3. Gasińska Katarzyna.
4. Grzesiuk Kacper.
5. Kutysz Andrzej.
6. Rochowicz Karolina.
7. Rutkowska Agata.
8. Rutkowski Paweł.
9. Wierzba Maciej.

Uczniowie szkół gimnazjalnych będą mieli wybór trzech grup przedmiotowych matematycznej, fizycznej i informatycznej.

Lista uczniów ze szkół ponagimnazjalnych przyjętych do projektu:

1. Allaburda Bartłomiej.
2. Bednarz Kacper.
3. Borkowski Łukasz.
4. Dziwisz Klaudia.
5. Lejk Sebastian.
6. Łepkowski Krzysztof.
7. Michałowska Patrycja.
8. Podbielska Marta.
9. Rudaś Marta.

Lista rezerwowa uczniów szkół ponagimnazjlanych:

1. Kusiak Mateusz.
2. Goliński Sergiusz.

Uczniowie szkół ponagimnazjalnych będą mieli wybór dwóch grup przedmiotowych matematycznej i informatycznej.

Informujemy, że uroczysta inauguracja Projektu Zdolni z Pomorza odbędzie się w dniu 19 listopada 2016 r. o godzinie 10.00 w świetlicy I piętro budynku internatu w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w  Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4, w Pruszczu Gdańskim. Po inauguracji odbędą się zajęcia w grupach przedmiotowych dla uczniów.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie